EKOVITA - Dezinfekcija, Dezinsekcija i Deratizacija
Kvalitetno i povoljno na teritoriji Beograda i Srbije! Usluge dezinfekcije prostora i objekata, dezinsekcije stanova i poslovnih prostora, deratizacije, kontrole ptica i suzbijanja korova

AKTUELNO – COVID19

PREVENTIVNA DEZINFEKCIJA

POSLOVNOG I STAMBENOG PROSTORA

USLUGE - EKOVITA DDD
icon - dezinfekcija
je proces u kome se vrši uklanjanje patogenih mikroorganizma, pre svega virusa i bakterija
Saznaj više
icon - dezinsekcija
predstavlja niz postupaka i mera u cilju potpune eliminacije ili smanjivanja populacije štetnih insekata
Saznaj više
icon - deratizacija
je skup mera i postupaka u cilju potpune eliminacije ili smanjivanja populacije štetnih glodara
Saznaj više
icon -suzbijanje korova
predstavlja niz postupaka i mera u cilju potpune eliminacije ili smanjivanja vegetacije odnosno korova
Saznaj više

REŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD

Utvrđuje se da pravno lice Vita Eterna MKP d.o.o. ul. Vojvode Stepe 251, iz Beograda u poslovnim prostorijama na istoj adresi, ispunjava propisane uslove u pogledu prostorija, kadrova, opreme, zašitnih sredstava, vrste i količine preparata i drugih potrebnih sredstava za sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Broj rešenja Ministarstva zdravlja: 512-01-00047/2020-10

Pogledaj rešenje ministarstva zdravlja  >

DEZINFEKCIJA PROSTORA

Pored opštih preporuka o ličnoj higijeni, fizičkom distanciranju i ličnim zaštitnim sredstvima dezinfekcija prostora u kome rade i borave ljudi predstavlja ključni element u preventivi od širenja zaraznih bolesti. Prema preporukama WHO (Svetske Zdravstvene Organizacije) i Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti za uspešno suzbijanje virusa COVID 19 u pogledu dezinfekcije prostora koriste se sredstva sledećeg hemijskog sastava: Natrijum hipohlorit 0.05-0.5%, Etanol 70%, Glutaraldehind 2%, Izopropanol 50%, Povidon jod 10%(1%joda), Benzalkonijum hlorid 0,05%, Natrijum hlorid 0,23%, Formaldehid 0,7%.

Naša kompanija sprovodi mere dezinfekcije u skladu sa ovim preporukama, uz upotrebu metode aplikacije sredstva koja je najoptimalnija za konkretan prostor.

Rastvori preparata su u koncentracijama dovoljnim da unište patogene organizme ali istovremeno su bezbedni za ljude i domaće životine. Pri izboru sredstva za dezinfekciju takođe vodimo računa da satav preparata nema negativan uticaj na tretirani prostor i ne oštećuje materijal sa kojim dolazi u kontakt.

Pogledajte cenovnik naših usluga.

ekovita_ddd_dezinfekcija_kancelarija
ekovita_ddd_dezinfekcija_zgrada

DEZINSEKCIJA ZGRADA I STANOVA