Cenovnik usluga Ekovita DDD

Cene usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije mogu varirati u zavisnosti od veličine površine koja se tretira, složenosti primenjenih mera, vremena sprovođenja kao i da li je u pitanju pojedinačni tretman ili sa klijentom postoji ugovor o redovnim DDD poslovima. Cene mogu varirati od nekoliko dinara po m2 do nekoliko desetina dinara po m2.

Iz tog razloga nezahvalno je formirati fiksnu cenu po kvadratnom metru, jedinstvenu za usluge na svim vrstama objekata.

Najbolje je da nas kontaktirate i tako dobijete preciznu cenu, uputstvo kako da pripremite objekat za tretman kao i da se dogovorimo koji termin vam najviše odgovara.

 

EKO VITA – DEZINSEKCIJA DEZINFEKCIJA DERATIZACIJA

CENOVNIK ZA USLUGE DEZINFEKCIJE

Cenovnik se odnosi na uslugu dezifekcije prostora za pravna lica.

Cena obuhvata: izlazak na teren, dezinfekciju prostora odgovarajućim preparatom i izdavanje odgovarajućeg zapisnika – potvrde o izvršenom tretmanu koji je merodavan kod inspekcijskih službi.

Usluga Cena
Dezinfekcija do 50 m2 2500 din
Dezinfekcija od 50 do 100m2 3500 din
Dezinfekcija od 100 do 200m2 4500 din
Dezinfekcija od 200 do 300m2i 5500 din
Dezinfekcija od 300 do 400m2 6500 din
Dezinfekcija od 400 do 500m2 7500 din
Dezinfekcija od 500 do 1000 m2 15 din / m2
Dezinfekcija preko 1000m2 Pozvati!